Reiki seminari

Seminar Reiki IZa inicijaciju u prvi stepen Reikija nije potrebno nikakvo predznanje, nikakav poseban talenat ili sposobnost.
Sposobnost sprovođenja i kanalisanja Reikija može da stekne svako, pa čak i deca, veoma jednostavno i lako.
Nakon ovog seminara polaznici mogu kanalisati i sprovoditi Reiki-energiju sebi i drugome jednostavnim polaganjem ruku.
Ova sposobnost ostaje očuvana do kraja života, bez obzira na to da li se i dalje nastavlja Reiki "putem" ili se ostaje na ovom stepenu.
Pri inicijaciji u prvi stepen reikija učitelj širi i čisti osnovni energetski kanal polaznika čime se pojačava njegova veza sa izvorom Reiki energije.
Pri davanju reikija onaj koji ga usmerava i daje i sam prima reiki i integriše ga u svoj energetski sistem.
Kroz Reiki kanal sprovodi se samo univerzalna životna energija, disharmonične energije reikiste ili primaoca ne mogu se preneti ovim putem.

Seminar Reiki IIUslov za pohađanje ovog seminara je završen Reiki I- stepen kao i tri do šest meseci praktikovanja Reikija na sebi ili drugima.
Pohađanjem ovog seminara i inicijacijom u drugi stepen Reikija polaznici se osposobljavaju za korišćenje tehnika kojima mogu kanalisati veće količine koncentrisane Univerzalne energije.
Polaznici takodje stiču i sposobnost usmeravanja Životne energije na daljinu kao i sposobnost usmeravanja Reikija kroz vreme.
Uče se metode za energetsko čišćenje prostora i za energetsku zaštitu, kako ličnu tako i drugih ljudi.

Seminar Reiki IIIUslov za pohađanje ovog seminara su završeni Reiki I i Reiki II stepen, kao i praktikovanje Reikija na sebi ili drugima od najmanje šest meseci do godinu dana.
Osim toga, za inicijaciju u treći stepen Reikija potrebna je i saglasnost Reiki Mastera-učitelja.
Cilj ovog seminara je širenje duhovne svesti, dobijanje spoznaje celine, jedinstva sa celokupnim postojanjem.
Sticanje sve jasnijeg uvida o načinu na koji se viša sila ispoljava u vlastitom životu.
Identifikacija koja je to sada definisana preko tela, emocija i razuma ustupa mesto identifikaciji sa sopstvenom dušom i višim nivoima svesti.

Nakon seminara polaznici dobijaju sertifikate/diplome o završenoj obuci u Reiki I, Reiki II ili Reiki III stepen.

Pogledajte zakazane termine.

 

Registered Reiki Teacher

Reiki seminari

Usui Holy fire Reiki

Novi termini uskoro...

Reiki vesti

Pet glavnih razloga zašto je moj izbor Reiki - Dr Gordana Gemović

Mi smo svi od samog trenutka našeg nastanka "Reikisti", a da toga nismo ni svesni:
Zašto polažemo ruku na bolno mesto kada nas boli zub, glava, stomak ili kada se udarimo? Zašto majka instinktivno polaže ruku na stomak odojčeta kada ono ima grčeve?

Pročitajte više...


Reiki

Reiki je tehnika koja se koristi za smanjenje stresa, relaksaciju ali i lečenje uopšte. Reiki je tehnika nekonvencionalnog lečenja energijom.

Pročitajte više...


Reiki energijom protiv stresa

Reiki je po svojoj definiciji "božanska energija koja prebiva u svim" ljudima i koja oslobađa telo negativnih uticaja. Začetnik i utemeljivač ove prirodne tehnike isceljivanja energijom koju je otkrio tokom meditacije 1922. godine je japanski učitelj dr Mikao Usui.

Pročitajte više...


Reiki – metoda duhovnog razvoja

Reiki je japanska tehnika kojom se eliminiše stres, relaksira ali i leči. Zasnovana je na verovanju da životna energija teče kroz organizam. Ako neko ima nisku životnu energiju, podložan je bolestima i stresu, a ako je ta energija visoko, osoba se oseća zdravije i sretnije.

Pročitajte više...


Reiki seminari galerija

Reiki seminari

 

 

Reiki seminari