Pet glavnih razloga zašto je moj izbor REIKI - Dr Gordana Gemović

ŽIVOTNOST

Mi smo svi od samog trenutka našeg nastanka "Reikisti",  a da toga nismo ni svesni:
Zašto polažemo ruku na bolno mesto kada nas boli zub, glava, stomak ili kada se udarimo? Zašto majka instinktivno polaže ruku na stomak odojčeta kada ono ima grčeve? Zašto stavljamo ruku na čelo detetu koje ima temperaturu? I da li je olakšanje pri tome, makar ono bilo i minimalno ili kratkotrajno samo slučajnost? Nije slučajnost: polaganjem ruku na sebe ili na drugoga sprovodimo odredjenu količinu Reikija i pri tome dolazi do smanjenja tegoba.
Šta je Reiki? Reiki u prevodu sa japanskog znači univerzalna, božanska, kosmička, životna (REI) energija (KI). Šta je Univerzalna životna energija? To je energija Univerzuma, koja je sveprisutna, koja u momentu začeća počinje da teče kroz svaki živi organizam, da bi u momentu smrti njen tok bio prekinut. Ona hrani organe i ćelije tela i podržava ih u njihovim vitalnim funkcijama, ni jedan fiziološki proces u živom organizmu nije moguć bez prisustva ove energije.
Sve dok  univerzalna životna energija teče kroz živo biće ono raste, razvija se, sazreva i menja se. To znači da smo mi od trenutka našeg nastanka u neraskidivoj vezi sa izvorom svekolikog života na našoj planeti i da nam je ova dragocena energija nešto poznato, nešto što nas svakodnevno i neprekidno napaja, što teče kroz nas i što nam omogućava život.

PRIRODNOST

Reiki pomaže da se uspostavi naše prirodno stanje harmonije i ravnoteže, koje se naruši tokom života :
Zdravlje predstavlja jedan harmoničan protok životne energije na svim nivoima našeg bića. Nakon rođenja naš osnonvi energetski kanal je otvoren i kroz njega imamo pristup samom izvoru iz kojeg neprestano crpimo životnu energiju. To što osćamo milinu kada nam malo dete spusti ruku na obraz svedoči o tome da je kod  male dece tok Reikija još neporemećen. No kasnije, tokom života, a pod uticajem raznih negativnih faktora (načina života i ishrane, raznih stresova, negativnih misli i emocija) energetski kanal se skuplja i postaje sve manje protočan. U periodima kada je protok životne energije poremećen ili smanjen u našem telu dolazi do slabljenja funkcija jednog ili više organa. Poremecaji toka životne energije mogu se otkloniti na mnoge načine: homeopatskim lekovima, akupunkturom, čajevima, jogom, meditacijom i mnogim drugim prirodnim metodama koje se bave otklanjanjem uzroka bolesti. Jedna od tih metoda je i Reiki. Ukoliko u naš energetski sistem dovedemo veću količinu životne energije (Reikija), ona će popuniti energetske deficite, otkloniti blokade i harmonizovati sistem, drugim rečima- delovaće direktno na uzroke naših tegoba i bolesti. Uz to Reiki aktivira naše samoisceljujuće mehanizame i ubrzava isceljujuće procese na svim nivoima- kako energetskom tako i fizičkom. Ova energija poseduje veoma širok energetski spektar - od relativno nisko vibrirajuće energije (koja odgovara našem fizičkom telu) do veoma visoko i suptilno vibrirajuće energije (koja odgovara našem duhovnom telu). Na taj način ona deluje na čitav spektar našeg bića i vremenom nas vraća u naše prvobitno stanje potpunosti i savršenstva.

CELOVITOST, SVEOBUHVATNOST

Reiki deluje na svim nivoima našeg bića:
Ljudi poseduju telesnu strukturu koja sadrži sedam tela: fizičko (vidljivo i opipljivo) i šest suptilnih tela, koja pretstavljaju slojeve našeg energetskog omotača, aure. Fizičko telo i suptilna tela mogu se uporediti sa vodom i vodenom parom. Bolest najpre nastaje u našem suptilnom polju kao posledica blokada ili kao posledica energetskog deficita u protoku energije. Ukoliko ništa ne preduzmemo u smislu isceljenja na energetskom nivou ovaj zadatak preuzima naše fizičko telo. Problem, tj. bolest se spušta sa višeg, suptilnog, na niži, fizički nivo. Tada se razboljeva naše fizičko telo: najpre dolazi do poremećaja u funkcijama organa i organskih sistema. Ukoliko ni tada u cilju lečenja ništa ne preduzmemo, dolazi do vidljivih promena u organskoj strukturi i građi. Tako naše telo pokušava da nas primora da promenimo (barem privremeno) naše ponašanje, stil života, razmišljanje, da bismo ozdravili.
Energija koja nam je u toku Reiki-tretmana ili samotretmana stavljena na raspolaganje s jedne strane utiče na uzrok bolesti uklanjanjem postojećih blokada i energetskih deficita na nivou suptilnog, energetskog tela. S druge strane deluje i na  posledice i simptome bolesti na nivou fizičkog tela. 

HARMONIJA

Reiki dovodi u sklad telo, um i duh kroz veoma širok spektar dejstva:
Pospešuje i ubrzava procese ozdravljenja i isceljenja, snažno aktivira samoisceljuće potencijale organizma i jača imuni sistem. Čisti organizam i pospešuje eliminaciju otrova. Reiki nas oslobađa od stresa, nudi nam vitalnost, snagu i životnost.
Dovodi do dubokog opuštanja i unutrašnjeg mira. Snaži veru u sebe u stanjima bolesti i krize, ublažava ili otklanja osećanje sopstvene bespomoćnosti. Jača  koncentraciju i pamćenje. Aktivira naše maksimalne potencijale i talente i usklađuje ih sa našom životnom vizijom.
Jača samosvest i radost življenja, podstiče duhovni rast,  poverenje u samorazvoj, unutrašnju stabilnost i mir.
Može da se primenjuje samostalno ili kao dopuna svakoj terapijskoj metodi savremene medicine; ublažava neželjena, a podstiče pozitivna dejstava lekova, anestezije i hemoterapije.

HUMANOST/ LJUBAV

Reiki je jednostavna, bezbedna i svakome pristupačna metoda kanalisanja i sprovodjenja energije jednostavnim polaganjem ruku:
iako na tržištu postoje već brojne knjige o Reikiju, ova se veština ne može steći čitanjem odgovarajuće literature, ne može se "naučiti". Da bi se stekla sposobnost sprovodjenja veće količine životne energije potrebno je naći Reiki-učitelja koji, ukoliko postoji obostrana enpatija, u sklopu odgovarajućeg seminara izvrši postupak inicijacije. U toku ovog postupka učitelj širi i pročišcava naš glavni energetski kanal- našu vezu sa izvorom univerzalne, životne energije. Za inicijaciju nije potrebno nikakvo predznanje, nikakav poseban talenat ili urodjena sposobnost "učenika".
Veštinom sprovođenja i kanalisanja Reikija može da ovlada svako, pa čak i deca, veoma jednostavno i lako. Samo sprovodjenje i davanje Reikija potpuno je bezbedno kako za reikistu, tako i za primaoca, jer se energetskim kanalom sprovodi samo univerzalna životna energija, disharmonične energije reikiste ili primaoca ne mogu se preneti ovim putem. Samim tim što za sticanje ove sposobnosti ne postoje starosna, intelektualna, rasna, verska ili bilo koja druga ograničenja, Reiki promoviše ljubav, saosećanje, milosrdje, tako da ga uspešno primenjuju ljudi najrazličitijih verskih ubedjenja, rasnih i nacionalnih pripadnosti i socijalnih klasa svuda u svetu.


Objavljeno u časopisu "Živeti zdravije" broj 30.
 

Registered Reiki Teacher

Reiki seminari

Usui Holy fire Reiki

Novi termini uskoro...

Reiki vesti

Pet glavnih razloga zašto je moj izbor Reiki - Dr Gordana Gemović

Mi smo svi od samog trenutka našeg nastanka "Reikisti", a da toga nismo ni svesni:
Zašto polažemo ruku na bolno mesto kada nas boli zub, glava, stomak ili kada se udarimo? Zašto majka instinktivno polaže ruku na stomak odojčeta kada ono ima grčeve?

Pročitajte više...


Reiki

Reiki je tehnika koja se koristi za smanjenje stresa, relaksaciju ali i lečenje uopšte. Reiki je tehnika nekonvencionalnog lečenja energijom.

Pročitajte više...


Reiki energijom protiv stresa

Reiki je po svojoj definiciji "božanska energija koja prebiva u svim" ljudima i koja oslobađa telo negativnih uticaja. Začetnik i utemeljivač ove prirodne tehnike isceljivanja energijom koju je otkrio tokom meditacije 1922. godine je japanski učitelj dr Mikao Usui.

Pročitajte više...


Reiki – metoda duhovnog razvoja

Reiki je japanska tehnika kojom se eliminiše stres, relaksira ali i leči. Zasnovana je na verovanju da životna energija teče kroz organizam. Ako neko ima nisku životnu energiju, podložan je bolestima i stresu, a ako je ta energija visoko, osoba se oseća zdravije i sretnije.

Pročitajte više...